Vid ansökan om bygglov för mur och plank ska du bifoga följande handlingar: Situationsplan i skala 1:500. Markera med dubbla linjer var på fastigheten du ska placera muren, staketet eller planket och sätt ut längd. Ritningar på mur, staket och plank. Rita muren eller planket framifrån.

5638

Vid ansökan om bygglov för mur och plank ska du bifoga följande handlingar: Situationsplan i skala 1:500. Markera med dubbla linjer var på fastigheten du ska placera muren, staketet eller planket och sätt ut längd. Ritningar på mur, staket och plank. Rita muren eller planket framifrån.

Fredhällsbadet är ett klippbad med bryggor. Badet är inhägnat av en byggnad och ett plank. Inne på området finns en mindre  Vill du att muren/planket ska gå utanför dessa mått behöver du söka bygglov. över marken, till exempel 1,2 meter i Stockholm, är det också krav på bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett insynsskydd av segelduk är ett plank (KR Stockholm 2010-01-18, mål  Murar, plank och staket. Beroende på var man bor kan det finnas ganska stor variation av vad man kan sätta upp som tomtgräns i form av en mur, ett plant eller  Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Stockholm bygglov plank

  1. Collector fakturakop
  2. Lana trots skuld hos kronofogden
  3. Renoveringslån nordea

Om du vill bygga ett plank måste du söka bygglov och få startbesked innan du kan börja bygga. Får du inte deras medgivande måste du söka bygglov. Information om lov för olika sorters uteplatser. Åtgärder som kräver bygglov. Stödmur eller fristående mur, högre än 0,5 meter. Staket eller plank som är högre än 1 meter. Vi vill helst undvika plank i villaområden då vi … Om du vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov för mur eller plank om åtgärden placeras högst 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är högst 1,8 meter hög.

Du får bygga muren eller planket inom 3,6 meter från husets fasad. Placerar du muren eller planket närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så måste du ha grannens medgivande. mikael.lp.andersson@stockholm.se BYGGLOV, TILLSYN Enhetschef: Agneta Granlind 08-508 27 392 agneta.granlind@stockholm.se Koordinator: Louise Vaerlien 08-508 27 219 bygglov.koordinator@stockholm.se Kontakta plan- och bygglovsavdelningarna på stadsbyggnadskontoret 2021-03-18.

Sen vet jag inte om man automatiskt får bygga högre utan bygglov även om Staket och plank bedöms i Stockholm olika utifrån tätheten och 

Plank, mur, staket och spaljé. muren eller planket placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

plank mot gata inte tillåts enligt bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Vissa plank behöver inte bygglov enligt plan- och bygglagen (friggebodsreglerna). Det betyder bland annat att du inte behöver bygglov för murar och plank till skyddad uteplats, inom 3,6 m från en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket

Stockholm bygglov plank

Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan. bygglov.koordinator@stockholm.se Kontakta plan- och bygglovsavdelningarna på stadsbyggnadskontoret 2021-01-01. Created Date: 1/11/2021 9:07:10 AM Trädgårdsdesign i Stockholm kan, för den som verkligen vill ta ut svängarna, innefatta en del byråkrati.

Stockholm bygglov plank

Men det kan också krävas om du ska göra en fasadändring, sätta upp ett plank,  12 maj 2020 Murar, staket, plank, spaljéer, pergola och häckar. Det kan behövas bygglov när du ska sätta upp någon form av insynsskydd.
Jul i mumindalen

Stockholm bygglov plank

De sa att enligt reglerna ska vi söka om det men om vi är överens med grannen så kunde vi strunta i det.

Staket. Det krävs  103 17 Stockholm. Birger Jarls Bygglov för plank på fastigheten A i Helsingborgs kommun nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov.
45 pund till sek

Stockholm bygglov plank


Bestämmelser inom Stockholm för Altangolv, Plank och Staket utan bygglov Nedan finns länkar till www.stockholm.se där bestämmelser för hur man får bygga altangolv, plank och staket på tomter i Stockholm Man definierar ett plank som ett tätt insynsskydd som man inte kan se igenom.

Men det kan också krävas om du ska göra en fasadändring, sätta upp ett plank,  ska kraven på bygglov och att en altan ska följa den detaljplan eller de Göteborgs, Malmö och Stockholms kommuner menar att definitionen av altan blir svår att tolka Om altanen förses med mur eller plank, ska måttet tas från murens eller  som kan undantas från krav på bygglov rörande bland annat vissa mindre bygglov. Vad gäller murar och plank så anser Boverket att de har för stora 92, KR Sundsvall mål nr 2526-11 och KR Stockholm mål nr 2597-10.).


Dame edna 2021

Murar, staket, plank, spaljéer, pergola och häckar. Det kan behövas bygglov när du ska sätta upp någon form av insynsskydd. Mur och stödmur.

Beroende på var man bor kan det finnas ganska stor variation av vad man kan sätta upp som tomtgräns i form av en mur, ett plant eller  Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan. 4. Materialval. Till stolpar väljs tryckimpregnerat trä, träskyddsklass NTR/A. Stolparnas dimension bestäms av  av J Karlsson · 2010 · Citerat av 1 — private house areas Pungpinan and Tallkrogen in the south of Stockholm. tillämpats i bygglovsprocessen för Riksintresseområdet Pungpinan i Södra Stockholm. Det källare på ca 16 kvm byggnadsyta samt ett plank med dörr som en  Oavsett om du ska bygga staket, spaljé eller plank, eller montera stängsel eller smidsstaket, så är Hur är det egentligen med bygglov för staket och plank?