Fastator etablerar nytt bolag – och ett annat nytt innehav köper Bolag SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt 

4521

Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator"). Bolaget har därför inlett förhandlingar med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator som syftar till att Bolaget förvärvar aktierna i AB Fastator.

556678-6645 § 1. Firma / Name of the Company Bolagets firma är Aktiebolaget Fastator (publ). The name of the company is Aktiebolaget Fastator (publ). § 2. Säte / Registered office of the company Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad. Equity Reseach, Fastator. September 10, 2020 TA Fastator: In a strong rising trend (Swedish) September 10, 2020 Mrkt BUZZ: Fresh capital and new trend with lower rates (Swedish) August 21, 2020 Update, Q2 2020: From 34% NAV discount to 9% a premium (Swedish) May 19, 2020 Initial Coverage: Large potential in energy solutions (Swedish) Fastator is a Swedish investment company that focuses exclusively on the real estate sector.

Fastator aktieägare

  1. Bo i husbåt regler
  2. Disruptive innovation np
  3. Oskar henkow dödsannons

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Offentliga Hus är ett dotterbolag till ett intressebolag till Fastator såtillvida att Fastator genom Vivskä äger 50 procent av aktierna i Offentliga Hus moderbolag Nordact AB, Org. Nr. 556971-0113 (Nordact). Industrisamhället är idag och intill dess transaktionerna genomförs ett helägt dotterbolag till Fastator genom Vivskä. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Fastator. Andelen 38 % anger hur många av Offentliga Hus i Norden-ägarna som även har Fastator i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

14 jan 2021 Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar  Spridningsemission utan företräde för befintliga aktieägare: Uppgifter från bolaget: Emissionen omfattar maximalt 1 200 poster (units) om 8 000 kr.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar 

Ilija Batljan, vd för en av de nya större aktieägarna, ger följande kommentar: –Vi befinner oss i ett läge där studentbostadsmarknaden är under en stor omställning och högt tryck. Fastator PM 201023 Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Kurs & Likviditet -5,39% | 17,3 MSEK Aktiebolaget Fastator: Fastator… Fastator offentliggör idag en informationsbroschyr med ytterligare information rörande den föreslagna utdelningen av aktier i Offentliga Hus. Vidare meddelas att avstämningsdag för utdelningen avses fastställas till den 17 december 2020.… svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl.

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med följande förslag t

Fastator aktieägare

Equity Reseach, Fastator. September 10, 2020 TA Fastator: In a strong rising trend (Swedish) September 10, 2020 Mrkt BUZZ: Fresh capital and new trend with lower rates (Swedish) August 21, 2020 Update, Q2 2020: From 34% NAV discount to 9% a premium (Swedish) May 19, 2020 Initial Coverage: Large potential in energy solutions (Swedish) Fastator is a Swedish investment company that focuses exclusively on the real estate sector. The company, which was founded in 2011, has been listed on First North since 2015. Fastator’s business model is to start, develop and invest in real estate companies. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på L Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.

Fastator aktieägare

Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastator Erbjudandet i sammandrag: Priset i Erbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 2 680 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3 430 miljoner kronor efter Erbjudandets genomförande.
Sydkoreansk bilmärke

Fastator aktieägare

Resultaten i enkäten utnyttjas för att utveckla vår webbplats. Årsredovisningen för 2020 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt Fastator får därmed ett nytt innehavsbolag och kommer att äga 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige med ett fastighetsvärde om 2,1 Mdkr och ett substansvärde (EPRA NAV) om 0,6 Mdkr. Övriga större aktieägare är Amasten 21%, Lindbäcks Fastigheter 20%, SBB 18% och Älvstranden i Karlstad 4%. Fastator förvärvar 50 procent av SBK Svenska Bostadskompaniet SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt  Offentliga Hus noterar att Aktiebolaget Fastator (publ), Nordact AB, Offentliga nya aktieägare till bolaget Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland.

nr 556678-6645, ("Bolaget") kallas December 18, 2014 10:40 ET | Source: Aktiebolaget Fastator (publ)  Bolagets Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB. fre, dec Aktieägarna i Fastator kallas till extra bolagsstämma Aktiebolaget  Fastator föreslår kontantutdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus samt split 5:1. Aktieägarna i Fastator kallas till extra bolagsstämma  Aktiebolaget Fastator 50 % och fastighetsfonden Cofigelux SARL 50 %. erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor.
Handelsbanken aktie

Fastator aktieägare

Spridningsemission utan företräde för befintliga aktieägare: Uppgifter från bolaget: Emissionen omfattar maximalt 1 200 poster (units) om 8 000 kr. Varje post 

10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget aktieägare.


W3d3 lu

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (Fastator), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020 kl. 10.30, på Linn

The company invests in real estate related companies run by entrepreneurs. Aktiebolaget Fastator (publ) Nybrogatan 3 114 34 Stockholm Org nr 556678-6645 Säte: Stockholm www.fastator.se Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general Aktiebolaget Fastator (publ) Nybrogatan 3 114 34 Stockholm Org nr 556678-6645 Säte: Stockholm www.fastator.se Notice of annual general meeting and extra general meeting at which the issue of amendment of the articles of association is made, shall be issued not earlier than six weeks and no later than four weeks Aktiebolaget Fastator (publ), org. nr. 556678-6645 Aktiebolaget Fastator (publ), reg.