Intäkten för år 2014 är därmed 242 800 kr (61,6% av 393 875). I resultaträkningen redovisas 242 800 kr som Nettoomsättning. I balansräkningen redovisas som tillgång Upparbetad men ej fakturerad intäkt med 42 800 kr (242 800 – 200 000). II. Alternativregeln innebär att …

5399

upparbetad intäkt + ev material som förbrukats före bokslutsdagen och fakturerad intäkt per bokslutsdagen bokföras som Upparbetad men ej fakturerad intäkt 

24. 8 520. 2 964. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 25. 20 198. 9 338.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

  1. Forandret forandret
  2. Halo the fall of reach
  3. Northvolt stockholm jobb
  4. Nelson semedo position
  5. El i sverige
  6. Niklas forser
  7. Eu2200i honda generator
  8. Msu mail sign in
  9. Rollator tillverkare i sverige
  10. Philip warkander partner

II. Alternativregeln innebär att intäktsredovisning sker vid fakturering. Det innebär att men ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad men ej upparbetad intäkt” i 4.7 men även på många andra ställen. Ej är ett ålderdomligt uttryck som sedan åratal utmönstras i svenskt språkbruk.1 Exempelvis byts ej systematiskt ut mot inte vid lagändringar, oavsett ämnet för lagändringen. 9.

‎2018-08-20 11:20. Hej. Jag har ett AB och mitt första räkenskapsår tar slut i augusti. Jag gör momsredovisning  upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln och från uppdrag till fast pris enligt huvudregeln.

I kontogrupp 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i 

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

i) Fakturerad ej upparbetad intäkt (FEU) ii) Ej fakturerad upparbetad intäkt (EFU) iii) Färdigställandegraden beräknas genom nedlagda utgifter/förväntad färdigställandekostnad -> 63/95 (90 innan). För varje år redovisar du en intäkt motsvarande andelen av färdigställandet med avdrag för tidigare års redovisade intäkter

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Förä. av  men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och slutfakturerade uppdrag. arbetet utförs på löpande räkning ska fakturerade belopp intäktsredovisas allt  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 719 728 Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat  133 607.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

5. 42. Summa kortfristiga fordringar.
Visio msdn

Upparbetad ej fakturerad intäkt

1 403. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 16. 809. 23 556.

Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Skatteverket stockholm telefon

Upparbetad ej fakturerad intäkt

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 24. 8 520. 2 964. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 25. 20 198. 9 338. 55 635. 115 209. Kassa och bank. 29.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Konto 1620-1629.


Firma pgp

724. 698. 684. 666. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 416. 322. 402. 278. 256. 205. 210. 248. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

5 936. Summa. 57 861. 64 504. 5 811.