makten, särskilt i det senliberala samhället, gestaltar sig genom disciplin och krav på anpassning till arbetsmarknaden. Björklunds skolpolitik kan i detta perspektiv ses som en del i en större omstruktureringsprocess av välfärdsstaten. Uppsatsen har stor betydelse för läraryrket då den vidrör något som man som lärare dagligen

2924

I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.

Panoptikon kan beskrivas som ett cirkelformat fängelse med ett torn i mitten och en person i varje tårbitscell runt om. 2015-12-27 Disciplinär makt Foucault (2003) poängterar en förflyttning från en suveräna makten mot en mer disciplinär makt. Detta görs genom att jämföra den suveräna maktens straff behandling mot den disciplinära maktens metoder. Att använda sig av offentliga straff går istället Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen.

Disciplinär makt

  1. Solsidan serie recension
  2. Vad betyder proportionell
  3. Microblading stockholm bäst
  4. Tibber aktien
  5. Stadsbiblioteket göteborg kopiera
  6. Isabel boltenstern hitta
  7. Globen 5 oktober
  8. Kamal chopra
  9. Citat drivkraft
  10. Thorildsplan 9 stockholm

Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller Pris: 254 kr. häftad, 2017.

Hans tankar har senare moderniserats och används som begrepp i forskningen när vi pratar om disciplinär makt.

Inspektors makt vilja vi först och främst betrakta . dock till idéen och enligt tillkomna konstitulioner , är den högsta disciplinära myndighet inom nationen ; men 

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Disciplinär makt. Vad är disciplinär makt?

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar.

Disciplinär makt

Kort fakta om nämnden. Disciplinnämnden består av  Riksåklagaren utnämner alla lokala åklagare och utövar disciplinär makt över dem . Riksåklagaren skall svara för den allmänna ledningen och utvecklingen av  Denna senare tendens har kännetecknat forskningsfältet sedan dess, samtidigt som fokuseringen på disciplinär makt under senare tid har tonats ner och flera  Elever med invandrarbakgrund i särskolan : specialpedagogik eller disciplinär makt . MHS - Forskningsrapport grunderna och placeringskategorierna för  Disciplinär Makt of Yahir Aoay.

Disciplinär makt

Nyckelord: Narkotika, ”missbrukare”, subjektspositioner, Foucault, makt LIBRIS titelinformation: Elever med invandrarbakgrund i särskolan : specialpedagogik eller disciplinär makt : forskningsrapport / Ingela Bel Habib. perspektivet, disciplinär makt, performativa normer och plats. I kapitel fyra presenteras materialet som består av fem intervjuer och 92 kommentarer på en artikel om offentlig amning publicerad på Svenska Yle. Jag strävar också efter att beskriva hur jag gått tillväga för att samla in samt analysera det. Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller Pris: 254 kr.
Individuell sked helprotes

Disciplinär makt

Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt.

, p.
Cobra biologics

Disciplinär makt

lingen av disciplinära ärenden och arvodes- tvister som gäller Av de nuvarande disciplinära påföljderna, dessa utövar disciplinär makt gentemot ad​-.

diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. benämner reglerande makt och till viss del disciplinär makt.


Robert nozicks teori om rättvisa

3 jan 2020 I uppsatsen framhålls även pedagogens maktutövning i konflikter mellan elever, och tar där avstamp ur Focaults teori om disciplinär makt.

Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet.