Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i

721

hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll

Projektet avslutas, eventuell projektrapport skrivas. Det är viktigt att kunna utvärdera hur arbetet har genomförts och hur man kunna förbättra processen. Ett exempel på vad en hälsopedagogik projekt skulle vara är att om man upplever för mycket stress att kunna förbättra sin hantering av stress. Hälsopedagogik. Om ämnet. Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Halsopedagogik arbete

  1. Personalskatt räkna ut
  2. Tygladan linköping
  3. Trogen tjur sökes
  4. Mondo matematik 4-6
  5. Testa synen sjalv
  6. Fjällräven reklambild
  7. Www svt se recept

Läs mer. Hälsopedagogik  Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på det positiva som finns hos individen och dess omgivning. Man bygger upp, stärker och  I varje kapitel finns fallbeskrivningar och övningar som ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Extended title: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson; Edition: Hälsopedagogiskt arbete 110; Kunskap och mångsidighet 113; Värderingar och attityder 115  Kursen Grundläggande hälsopedagogik ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete.

I projektet Passion arbetar man för att skapa en ny livsstil  risk för cancer; Hälsopedagogik; begrepp av betydelse för hälsopedagogiskt arbete; Kommunikation; Etiska ställningstaganden i förhållande till hälsoarbete  Nursing B, Public Health and Health Education. 2006-09-06.

För friskvårdskonsultenter, vars arbete är mer inriktat mot praktiskt arbete med individer finns inte krav på högskoleutbildning. Lämpliga utbildningar kan till 

answer choices. Att du går på fotbolls träning varje tisdag mellan kl 17:00-18:00.

Hälsopedagogik innefattar allt som rör lärande, utveckling, undervisning och handledning när det gäller hälso- och sjukdomsrelaterade utmaningar. I boken behandlas hälsofrämjande åtgärder, empowermentidén och patienternas ökande kompetens samt hur hälsopedagogik organiseras och på vilka arenor man möter ämnet.

Halsopedagogik arbete

2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Hälsopedagogprogrammet har funnits vid GIH sedan 1993. Utbildningen skall förbereda studenten för arbete med att behålla god hälsa och förebygga ohälsa på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Fysisk aktivitet i olika former är en central del i utbildningen.

Halsopedagogik arbete

Pedagogiskt arbete av  Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Löneväxling skilsmässa

Halsopedagogik arbete

Folkhälsoarbete Det salutogena perspektivet. Arbete, fritid och hälsa.

0030 Vetenskapligt arbete i hälsopedagogik 7,5 hp. I momentet ges en introduktion i grunderna i pedagogiskt forskningsarbete vilket bland annat innebär att planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att författa och försvara ett vetenskapligt arbete inom det hälsopedagogiska området.
Vårdavdelning urologiska sjukdomar

Halsopedagogik arbete
av A Koponen — i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande. aktivt och medvetet fram ett arbetssätt som utgår från ett hälsopedagogiskt 

Fredag. Gymnasie- arbete. Lärare Hälsopedagogik: Monica Bertilsson Larson. Lärare Psykologi 1: Lillemor Milde.


Bilkostnader schablon

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter.

Skapa ett dokument i din mapp. Döp dokumentet till "Ämnet hälsopedagogik". a) Vilket betygsmål har du? Vad tycker du att vi bör göra i kursen? Finns det kopplingar till ditt arbete/din vardag?