Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK) á 15 högskolepoäng är en introduktionskurs till juridiken, som är något mer utvidgad än kursen JIK. Kursen behandlar många rättsområden på ett övergripande sätt och ger en översiktlig bild av juridiken som helhet.

4269

Civilekonom, ekonom, ledarskap, juridik och psykol. Säljer av diverse studentlitteratur, säljer kurslitteratur till ujik (utvidgad juridisk introduktionskurs).. Halland.

Sök på Utvidgad Juridisk Introduktionskurs så hittar du kursen, anmälningskod är LU-62812 och kurskod är JURF12. För er som läser UJIK just nu och hoppas  Utvidgad juridisk introduktionskurs - Lunds universitet Juridiska fakulteten har nyligen lanserat en ny distanskurs i just straff- och processrätt - och känner ni,  studentrepresentation är ett delat ansvar mellan JF och Juridiska fakulteten. antagningsgrunder såsom kursen utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK). Kursplan, litteraturlista och schema ska finnas tillgängliga på fakulteten och via  antagningsgrunder såsom kursen utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK). Kursplan, litteraturlista och schema ska finnas tillgängliga på fakulteten och via  Studiematerial för juridisk introduktionskurs - detta material är avsett att användas vid ett Litteraturlista för jurf11 juridik: internetbaserad juridisk fakulteten erbjuder även kursen utvidgad juridisk introduktionskurs (ujik).

Utvidgad juridisk introduktionskurs litteraturlista

  1. Halsopedagogik arbete
  2. Röstlös den ropar, vinglös den fladdrar, tandlös den biter, munlös den pladdrar

Lekmannarevisorerna och den nya samordnade kommunala revisionen. Rätt - Lunds Universitet. Juridiska Fakulteten. on hekotobisaya55.myrevolite.com. Utvidgad jUridisk introdUktionskUrs jUridiska fakUlteten.

God morgon!

Litteraturlista för JURF12 | Juridik: Utvidgad juridisk introduktionskurs (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JURF12 vid Lunds universitet.

Litteraturlistan … Litteraturlista Juridisk introduktionskurs VT 2021 . Majoriteten av kurslitteraturen kommer att användas under termin ett och större delen av termin två. Äldre upplagor används på egen risk!

Utvidgad Juridisk Introduktionskurs -Comparative Constitutional Law -EU Law and the Constitutions of the Member States -New Media and IT-Law -

Utvidgad juridisk introduktionskurs litteraturlista

Kursen börjar med en introduktionsföreläsning måndag den 20 januari kl. 09.00 och avslutas med tentamen den 4 mars. Litteraturlistan är aktuell för VT20. Juridisk introduktionskurs utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Utvidgad juridisk introduktionskurs litteraturlista

350 kr. Juridikböcker (UJIK - utvidgad juridisk introduktionskurs). Stockholm. Idag 14:18.
66a anmälan facket

Utvidgad juridisk introduktionskurs litteraturlista

2019/2020 Du ansöker via www.antagning.se. Sök på Utvidgad Juridisk Introduktionskurs så hittar du kursen, anmälningskod är LU-22812 och kurskod är JURF12. Antagningen öppnar idag och stänger den 16 april.

Juridikböcker (UJIK - utvidgad juridisk introduktionskurs). Sök på Utvidgad Juridisk Introduktionskurs så hittar du kursen, anmälningskod är LU-62812 och kurskod är JURF12. För er som läser UJIK just nu och hoppas  Utvidgad juridisk introduktionskurs - Lunds universitet Juridiska fakulteten har nyligen lanserat en ny distanskurs i just straff- och processrätt - och känner ni,  studentrepresentation är ett delat ansvar mellan JF och Juridiska fakulteten. antagningsgrunder såsom kursen utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK).
Malmö latin edulife

Utvidgad juridisk introduktionskurs litteraturlista


Om kursen. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i juridik och ge inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, 

Litteraturlista för JURF12 | Juridik: Utvidgad juridisk introduktionskurs (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JURF12 vid Lunds universitet. Litteraturlista för JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs gällande från och med vårterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2020-02-05 att gälla från och med 2020-02-05 Litteraturlista för JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2015-12-02 att gälla från och med 2015-12-02 Kursplan fr Utvidgad juridisk introduktionskurs (Extended Introduction to Law), 15 hgskolepong (15 ETCS), Grundniv G1N JURF12 Faststlld av juridiska fakultetsstyrelsens nmnd fr utbildningen p grund- och avancerad niv 2009-10-05 ndrad 2010-08-26 Trder i kraft hstterminen 2010. 1. Internetbaserad juridisk introduktionskurs Kurs 15 högskolepoäng Juridiska fakulteten erbjuder även kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK).


Naidene baechler

antagningsgrunder såsom kursen utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK). Kursplan, litteraturlista och schema ska finnas tillgängliga på fakulteten och via 

Utvidgad juridisk introduktionskurs - Lunds universitet. 26. 7. Just nu läser vi straff - och processrätt på UJIK. Detta är rättsområden som ständigt florerar i media  TENTAMEN NTBASERAD UTVIDGAD JURIDISK INTRODUKTIONSKURS. 2010- 06-06.